Prijava dopunskih ispita za novembarski ispitni rok 2018. godine

 

Obaveštenje o prijavi dopunskih ispita za

novembarski ispitni rok 2018. Godine

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, koji su na osnovu Odluke o preciziranju uslova za upis na master akademske studije u obavezi da polažu dopunske ispite, o ispitnim rokovima i terminima za prijavljivanje dopunskih ispita u novembarskom ispitnom roku:

 

Novembarski ispitni rok 2018. godine trajaće od 13. do 20. novembra 2018. godine

Prijavljivanje ispita obaviće se od 7.  do 9. novembra 2018. godine.

 

Naknada za prijavljivanje dopunskog ispita iznosi:

-          2.300,00 dinara – državljani Republike Srbije i Republike Srpske,

-          50 evra (u dinarskoj protivvrednosti) – strani državljani.

 

Tekući račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55

Poziv na broj: 520

 

Prilikom svakog drugog prijavljivanja ispita, studenti imaju mogućnost izbora ispitivača. Ime i prezime željenog ispitivača upisati na prijavi ispita.

 

Ispitna prijava za dopunski ispit (prijava ispita za poslediplomske studije) kupuje se u knjižari Fakulteta, a popunjenu prijavu sa uplatnicom potrebno je ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V ili se može predati u Odseku za master i doktorske studije.

 

Napomena:

-          Dopunski ispiti pripremaju se prema važećoj literaturi za osnovne studije.

 

Beograd, 6. novembar 2018. godine

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE