Prezentacija programa stipendija Vlade Francuske i studija u Francuskoj

Prezentacija programa stipendija Vlade Francuske i studija u Francuskoj

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Sreda 12. decembar 2018. godine u 14.00h, seminar 333

 

Stipendije Vlade Francuske 2019-2020.

 

Student ste i želeli biste da studirate u Francuskoj? Odaberite studijski program nivoa master 2 ili doktorata, na francuskom ili engleskom jeziku, na univerzitetu po vašem izboru u Francuskoj: u Nici, Tuluzu, Lilu, Strazburu, Parizu ili bilo kom drugom univerzitetskom gradu u Francuskoj i ostvarite svoju zamisao zahvaljujući stipendiji koju dodeljuju Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji.

 

Svake godine oko pedeset studenata iskoristi finansijsku podršku Vlade Francuske za nastavak studija u Francuskoj.

 

Konkurs za stipendije 2019-2020. otvoren je do 18. marta. 2019. godine.

Studenti mogu da konkurišu za razne programe stipendija:

  • master 2-sve oblasti
  • master 2-stipendija za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu
  • doktorat u komentorstvu
  • stipendija za Nacionalnu visoku školu za lepu umetnost (ENSBA).

 

Podnošenje kandidatura:

Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd

vesna.adamovic@institutfrancais.rs

 

Uslovi i kriterijumi nalaze se na sajtovima:

www.institutfrancais.rs
www.srbija.campusfrance.org

Pratite naše aktuelnosti: facebook Campus France Serbie/Studirajte u Francuskoj