Odluka o upisu na master akademske studije kandidata koji nisu završili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu


Odluka-UPIS NA MASTER kandidata koji nisu zavrsili Pravni fak u Beog-28.6.2013 - dopuna septembar 2014