Uputstvo za podnošenje zahteva za izradu doktorske diplome sa promocijom

Studenti doktorskih studija

 

Za izradu doktorske diplome sa promocijom potrebno je dostaviti:

 

1.     Popunjen zahtev, (preuzima se na linku prezmi dokument) u prilogu

2.     Biografiju u trećem licu jednine (do pola kucane strane),

3.     Rezime doktorske disertacije (do jedne kucane strane),

4.     Prevod naslova doktorske disertacije na ruski i engleski jezik,

5.     Uplate u svrhu izradu doktorske diplome sa promocijom:

-         iznos od 18.500,00 dinara na tekući račun Univerziteta u Beogradu: 840-1835666-14

poziv na broj 03-7311

-         iznos od 1.500,00 dinara na tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: 840-1439666-55

poziv na broj 50

 

Popunjen zahtev i uplatnice dostavljaju se Odseku za master i doktorske studije.

 

Navedeno pod 2, 3 i 4 u elektronskoj formi poslati na adresu: pds@ius.bg.ac.rs

 


Zahtev za promociju doktora nauka - student doktorskih studija