Overa I i upis II semestra

OVERA I i UPIS II SEMESTRA

u školskoj 2018/2019. godini

- Master akademske studije -

 

Overa I i upis II semestra obaviće se od 11. do 28. februara 2019. godine od 11.00 časova prema radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije. Za overu i upis semestra potrebno je pripremiti:

 

- Priznanice o uplati preostalog iznosa školarine

(Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

-       u polje broj modela upisuje se 97,

-       u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu)

Napomena: Samofinansirajući studenti su u obavezi da do 20. februara 2019. godine izmire ceo iznos školarine (osim studenata koji su potpisali aneks ugovora o studiranju o drugačijoj dinamici isplate školarine).

- indeks, sa potpisima profesora o odslušanim časovima predavanja ili konsultacija u jesenjem semestru (studenti koji su oslobođeni nastave na osnovu člana 13, stav 2 Pravilnika o master akademskim studijama ne dobijaju potpise) i

- 1 popunjen semestralni list.

 

Obavezu overe semestra imaju SVI studenti koji su prvi put upisani na master akademske studije u školskoj 2018/2019. godini.

 

Overu semestra umesto studenta može obaviti drugo lice.

 

Beograd, 4. februar 2019. godine

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE