Raspored časova u prolećnom semestru - Pod-modul Pravo intelektualne svojine

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

ПОСЛОВНО-ПРАВНИ МОДУЛ

ПОД-МОДУЛ ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић

 

Датум

Време

Број

часова

Предавач

Просторија

19.2.2019. (уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 236

21.2.2019. (четвртак)

17:10-18:50

2

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 236

Одлаже се:

25.2.2019. (понедељак)

Помера се на:

22.2.2019.

(петак)

17:10-19:45

3

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 236

26.2.2019. (уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 236

28.2.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 236

Одлаже се:

4.3.2019. (понедељак)

Помера се на:

1.3.2019.

(петак)

17:10-19:45

3

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 236

18.3.2019. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 236

21.3.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 236

25.3.2019. (понедељак)

17:10-18:50

2

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 236

28.3.2019. (четвртак)

17:10-18:50

2

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 236

1.4.2019. (понедељак)

17:10-18:50

2

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 236

4.4.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 236

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА                Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић

 

2. ПАТЕНТНО ПРАВО                                                      Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић

 

3. ПРАВО ЗНАКОВА РАЗЛИКОВАЊА                                    Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић