Raspored časova u prolećnom semestru - Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈA У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

 

ПОСЛОВНО-ПРАВНИ МОДУЛ

ПОД-МОДУЛ МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

 

 

 

МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО                  Часови одржани у јесењем семестру

 – обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Небојша Јовановић, проф. др Татјана Јевремовић Петровић, доц. др Милена Ђорђевић, доц. др Марко Јовановић, стручњаци у пракси

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. ПРАВО СТРАНИХ УЛАГАЊА                                  Часови одржани у јесењем семестру

Проф. др Владимир Павић, доц. др Милена Ђорђевић, доц. др Марко Јовановић, стручњаци у пракси

 

2. ТРАНСПОРТНО ОСИГУРАЊЕ                                 Часови одржани у јесењем семестру

Проф. др Наташа Петровић Томић

 

3. УПОРЕДНО ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ                   Часови одржани у јесењем семестру

Проф. др Небојша Јовановић, проф. др Борис Беговић, проф. др Владимир Павић, проф. др Душан Поповић

 

4. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ ТРГОВИНСКИХ СПОРОВА

(АРБИТРАЖА И МЕДИЈАЦИЈА)

Проф. др Александар Јакшић, проф. др Владимир Павић, доц. др Милена Ђорђевић, доц. др Марко Јовановић, стручњаци у пракси

 

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

21.3.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Александар Јакшић

 

 

Семинар 406

 

 

26.3.2019.

(уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Александар Јакшић

 

 

Амфитеатар IX – галерија изнад Aмфитеатра V

 

7.5.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

Доц. др Милена Ђорђевић

Амфитеатар IX – галерија изнад Aмфитеатра V

 

Одлаже се:

9.5.2019.

(четвртак)

Надокнада:

13.5.2019.

(понедељак)

 

17:10-18:50

 

2

 

 

Доц. др Милена Ђорђевић

 

Семинар 406

 

 

Семинар 236

 

14.5.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Владимир Павић

 

Амфитеатар IX – галерија изнад Aмфитеатра V

 

16.5.2019.

(четвртак)

17:10-18:50

2

Проф. др Владимир Павић

 

Семинар 406
 

5. МЕЂУНАРОДНО ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

Проф. др Александар Јакшић, проф. др Владимир Павић

 

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

28.3.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Александар Јакшић

 

Кабинет 245

 
 

6. МЕЂУНАРОДНО СТЕЧАЈНО ПРАВО

Проф. др Александар Јакшић, проф. др Вук Радовић

 

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

15.5.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Вук Радовић

 

Кабинет 414

  

7. МЕЂУНАРОДНО УГОВОРНО ПОРЕСКО ПРАВО

Проф. др Дејан Поповић, проф. др Гордана Илић Попов, доц. др Милош Милошевић и доц. др Светислав Костић

 

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

3.4.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Гордана Илић Попов

 

Кабинет 220