Overa prolećnog semestra

 

OBAVEŠTENjE

 

Overa prolećnog semestra obaviće se od 4. do 10. jula 2019. godine od 11.00 časova prema radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije.

 

Za overu semestra potrebno je pripremiti:

·        indeks (sa potpisima nastavnika o odslušanoj nastavi),

·        jedan semestralni list,

·        dokaz o izmirenju školarine (samofinansirajući studenti).

 

Napomene:

Studenti doktorskih akademskih studija koji su obnovili godinu nemaju obavezu overavanja semestra.

 

                                 ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE