Overa jesenjeg i upis prolećnog semestra u školskoj 2022/2023. godini

 

Овера јесењег и упис пролећног семестра обавиће се од 24. јануара до 21. фебруара 2023. године од 11.00 часова према радном времену Одсека за мастер и докторске студије.

 

За оверу семестра потребно је припремити:

  • индекс (са потписима наставника о одслушаној настави),
  • један семестрални лист,
  • самофинансирајући студенти: измирити одговарајућу рату школарине, у складу са  предрачуном доступним на е-студент налогу (уплату је потребно извршити бар један дан пре доласка у Одсек за мастер и докторске студије ради овере и уписа семестра).

 

Текући рачун Правног факултета 840-1439666-55.

  • у поље број модела уписује се 97,
  • у поље позив на број (одобрење) уписује се јединствени контролни број, који је за сваког студента доступан на личном е-студент налогу.

 

Напомене:

Студенти докторских академских студија који су обновили годину немају обавезу оверавања семестра.