Program kulturne razmene "Put svile"

Prijave za program kulturne razmene koji sponzoriše uprava grada Šangaja,za koji se mogu prijaviti nastavno osoblje, zaposleni i stučnjaci, kao i studenti doktorskih studija univerziteta iz zemalja na Putu svile.
Detaljne informacije o načinu prijave, kao i uslovima konkursa, dostupne su
u brošuri

Rok za podnošenje prijava ističe 15. maja 2019. godine, dok će razmena biti
realizovana u periodu 7-27. jula 2019. godine.


Admission Brochure of THE BELT AND ROAD NATIONAL ADVANCED TRAINING PROGRAM ON CULTURAL EXCHANGES