Prijavljivanje za predavanja prof. dr Zorana Pokrovca - do 10. maja 2019. godine

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

KATEDRA ZA TEORIJU, FILOZOFIJU I SOCIOLOGIJU PRAVA

 

organizuje

kratki teorijsko-pravni kurs predavanja koja drži

 

 

gostujući profesor dr Zoran Pokrovac

redovni profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

 

na temu

SLOBODNOPRAVNI POKRET I SUDIJSKO STVARANJE PRAVA

 

Predavanja se održavaju u Sudnici Fakulteta u maju 2019, i to u četvrtak 16, petak 17, ponedeljak 20, utorak 21. i sredu 22. maja, uvek od 17.10 do 18.50.

 

O pohađanju kursa izabranim slušaocima koji su uredno prisustvovali predavanjima izdaje se sertifikat.

 

Zainteresovane koleginice i kolege, posebno mlađi docenti, asistenti, saradnici u nastavi, demonstratori, studenti doktorskih i master studija, treće i četvrte godine osnovnih studija i ostali zainteresovani slušaoci treba da se, zbog ograničenog broja mesta prijave što pre, a najkasnije do 10. maja. Uz prijavu-motivaciono pismo treba navesti stručnu poziciju (a studenti unajkraće stručnu biografiju – s naznakama smerova, modula i prosečnim ocenama) i poslati na adresu milos.zdravkovic@ius.bg.ac.rs. Odgovori se šalju sukcesivno, za tri dana. 


Predavanje - prof. dr Zoran Pokrovac