Stipendije japanske ITO fondacije za šk. 2020/21. godinu

STIPENDIJE ITO FONDACIJE

Univerzitet u Beogradu je za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2020/21. godinu. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

 

 

1.      Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;

2.      Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da nastavu na odgovarajućoj instituciji u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou (master program), započne od proleća ili jeseni 2020. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;

3.      Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;

4.      Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

 

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (''to some degree'') govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

 

Napomena: sa kandidatima koji uđu u uži izbor biće organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

 

Prijavni formular i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija, kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji dostupni su u prilogu ovog obaveštenja, kao  i na sajtu Univerziteta u Beogradu (http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php).

 

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 25. septembar 2019. godine. Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom na to da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik, od strane sudskog tumača.


Stipendije ITO fondacije - Uputstvo za prijavu studenata

Study Proposal(A4)

Application Form2020(A4)