Prijava tema završnog rada za Septembarski rok II

PRIJAVE ISPITA I TEMA ZAVRŠNOG RADA

ZA SEPTEMBARSKI ROK II U ŠK. 2018/2019. GODINI

 

I Obaveštavaju se studenti master akademskih studija da će se prijavljivanje ispita za septembarski ispitni rok II šk. 2018/2019. godine obaviti u periodu od 2. do 7. septembra 2019. godine.

Septembarski ispitni rok II traje od 16. do 26. septembra 2019. godine.

 

Važne napomene:

 

1.      Svi studenti prijavljuju ispit putem studentskog e-naloga. Mole se studenti koji nisu kreirali studentski e-nalog da to učine u skladu sa obaveštenjem dostupnim na internet stranici Fakulteta: http://info.ius.bg.ac.rs/newsonepost.aspx?id=21&grupaid=36&studijeid=1.

 

Ø  Studenti upisani prvi put školske 2018/2019. godine ne plaćaju prva dva prijavljivanja ispita.

Ø  Studenti koji su školske 2018/2019. godine izvršili ponovni upis ne plaćaju naknadu za prvo prijavljivanje ispita.

 

2.    Naknade za prijavljivanje ispita su:

-  državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 5.000,00 dinara po ispitu,

-  strani državljani - 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po ispitu.

 

Ø  Studenti upisani školske 2017/2018. godine plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

Ø  Studenti koji su školske 2017/2018. godine izvršili ponovni upis, a kojima je odobreno produženje roka za završetak studija u školskoj 2018/2019. godini, plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

Ø  Studenti upisani školske 2016/2017. godine, kojima je odobreno produženje roka za završetak studija u školskoj 2018/2019. godini, plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

-       u polje broj modela upisuje se 97,

-       u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

 

 

Na studentskom računu mora biti dovoljno novca za prijavu ispita.

Skrećemo pažnju da uplate, u zavisnosti od toga kada su izvršene, mogu da kasne i do 4 dana (uplata izvršena u četvrtak posle podne leže na račun Fakulteta tek u ponedeljak).

 

Studenti koji nisu izmirili rate školarine u predviđenim rokovima, neće biti u mogućnosti da prijave ispite.

 

 

II Obaveštavaju se studenti master akademskih studija o terminima prijavljivanja tema završnog rada za septembarski rok II školske 2018/2019. godine:

 

Prijavljivanje tema završnog rada obaviće se od 2. do 7. septembra 2019. godine.

 

 

Popunjene prijave završnog rada i potpisane od strane predloženog mentora (obrazac prijave preuzeti na dnu obaveštenja) primaju se u Odseku za master akademske studije ili se mogu ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V.

 

Ø  Studenti upisani prvi put na master akademske studije u školskoj 2018/2019. godini ne plaćaju naknadu za prijavu i odbranu završnog master rada samo ako prijavu podnesu u tekućoj školskoj godini, zaključno sa prijavom za septembarski rok II.

 

Svi ostali studenti za prijavu i odbranu master rada uplaćuju naknadu:

-          državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 10.000,00 dinara,

-          strani državljani - 250 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, u polju „poziv na broj“ SVI studenti, nezavisno od upisanog modula i godine upisa, upisuju šifru 520 i broj indeksa.

 

 

 

Beograd, 30. avgust 2019. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

 


Zavrsni rad - prijava obrazac 2018-2019