Dopunski ispiti - prijava za Septembarski rok II

Obaveštenje o prijavi dopunskih ispita za

Septembarski ispitni rok II 2019. godine

 

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, koji su na osnovu Odluke o preciziranju uslova za upis na master akademske studije u obavezi da polažu dopunske ispite, da se prijave ispita za septembarski ispitni rok II mogu dostaviti od  2. do 7. septembra 2019. godine.

 

Septembarski ispitni rok II traje od 16. do 26. septembra 2019. godine.

 

 

Naknada za prijavljivanje dopunskog ispita iznosi:

-          2.300,00 dinara – državljani Republike Srbije i Republike Srpske,

-          50 evra (u dinarskoj protivvrednosti) – strani državljani.

 

Tekući račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55

Poziv na broj: 520

 

Prilikom svakog drugog prijavljivanja ispita, studenti imaju mogućnost izbora ispitivača. Ime i prezime željenog ispitivača upisati na prijavi ispita.

 

Ispitna prijava za dopunski ispit (prijava ispita za poslediplomske studije) kupuje se u knjižari Fakulteta, a popunjenu prijavu sa uplatnicom potrebno je ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V ili se može predati u Odseku za master i doktorske studije.

 

Napomena:

-          Dopunski ispiti pripremaju se prema važećoj literaturi za osnovne studije.

 

 

Beograd, 30. septembar 2019. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE