MEI - Dopunski ispiti - prijava za Septembarski rok II

O B A V E Š T E NJ E

 

Prijava dopunskih ispita za

Septembarski ispitni rok II 2019. godine

 

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija evropskih integracija, koji su u obavezi da polažu dopunske ispite, da se prijave ispita za septembarski rok II mogu dostaviti od  2. do 7. septembra 2019. godine.

 

Septembarski ispitni rok II traje od 16. do 26. septembra 2019. godine.

 

            Naknada za prijavljivanje dopunskog ispita iznosi:

 

- 2.300,00 dinara – državljani Republike Srbije i Republike Srpske;

- 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti) – strani državljani.

 

Tekući račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55

Poziv na broj: upisati 540

 

Ispitna prijava za dopunski ispit (prijava ispita za poslediplomske studije)

kupuje se u knjižari Fakulteta, a popunjenu prijavu sa uplatnicom potrebno je ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V ili se može predati u Odseku za master i doktorske studije.

 

Napomena:

-          Ispiti predviđeni nastavnim planom i programom master akademskih studija mogu se polagati posle položenih dopunskih ispita.