Obaveštenje o regulisanju statusa u šk. 2019/2020. godini (produženje roka za završetak studija) za studente MEI upisane u šk. 2017/2018. godini

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA ZAVRŠETAK

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ZA STUDENTE UPISANE

ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE I STUDENTE KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI IZVRŠILI PONOVNI UPIS

            U skladu sa članom 72, stav 4 Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, studenti koji su upisani na master akademske studije u školskoj 2017/2018. godini i koji ih ne završe do 30. septembra 2019. godine imaju mogućnost da podnesu molbu za produženje roka za završetak studija za još jednu školsku godinu.

            Mogućnost produženja roka za još jednu školsku godinu imaju i studenti koji su, u skladu sa članom 90, stav 1, alineja 2 Statuta Univerziteta u Beogradu (Glasnik Univerziteta u Beogradu, broj 186/2015), u školskoj 2017/2018. godini izvršili ponovni upis, a neće završiti studije do 30. septembra 2019. godine.

Regulisanje statusa za navedene studente obaviće se od ponedeljka, 28. oktobra do petka, 1. novembra 2019. godine u skladu sa radnim vremenom Odseka za master i doktorske studije.

Potrebno je dostaviti:

- indeks,

- molbu za produženje roka za završetak studija (u slobodnoj formi),

- dokumentaciju koja potvrđuje razloge zbog kojih studije nisu završene u predviđenom roku (potvrda o radnom odnosu, zdravstvena dokumentacija i sl).

 

Po regulisanju statusa, svi studenti moraju da popune elektronski ŠV-obrazac koristeći se nalogom za elektronsku evidenciju studenata.

 

VAŽNA NAPOMENA: Studenti koji ne regulišu status u naznačenom roku, kao i oni koji ne popune elektronski ŠV obrazac, neće moći da polažu ispite i brane završni rad u školskoj 2019/2020. godini.

Za produženje roka za završetak master studija po ovom osnovu nije predviđena novčana naknada.

 

20. septembar 2019. godine          

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE