Obaveštenje za studente Master in European Integration kojima je prestao status posle tri školske godine - ponovni upis (obavezna prijava na konkurs)

Obaveštavaju se studenti koji su upisali master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. i 2016/2017. godini, a prestao im je status na osnovu odredaba člana 109, stav 1, tačka 4) Zakona o visokom obrazovanju i člana 72, stav 1, tačka 1 Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da su u obavezi da se prijave na konkurs za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2019/2020. godini.

 

Kandidati prilikom prijave za upis podnose zahtev za priznavanje prethodno ostvarenih ESPB bodova.

 

Iznos školarine je srazmeran broju preostalih ESPB bodova, pri čemu vrednost jednog ESPB boda iznosi 1.000,00 dinara.

 

Školarina se uplaćuje pri upisu, odnosno nakon objavljivanja konačne rang liste.

 

Prijavljivanje će se vršiti 3, 4. i 7. oktobra 2019. godine u skladu sa radnim vremenom Odseka za master i doktorske studije.


Zahtev za priznavanje ispita - MEI - 2019-20 - ponovni upis

Application form - MEI students whose status expired - 2019-20

Konkurs MEI - 2019-20 - dopuna 27.9.2019.