Konačna rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije za šk. 2019/2020. godinu

Upis kandidata obaviće se nakon izvršene provere poznavanja stranih jezika, o čijim terminima će kandidati blagovremeno biti obavešteni telefonskim putem.


DAS 2019-2020 Konacna rang lista