Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije (Pravo) za šk. 2019/2020. godinu

OBAVEŠTENjE

O UPISU

 

Obaveštavaju se kandidati koji su podneli prijavu za upis na master akademske studije za školsku 2019/2020. godinu, da će se UPIS obaviti od ponedeljka, 14. oktobra do utorka, 22. oktobra 2019. godine, prema sledećem rasporedu:

 

1.      kandidati koji su se na Konačnoj rang listi plasirali od 1. do 108. mesta upisuju se:

-      14. oktobra od 10.00 do 14.30 časova,

-      15. oktobra od 10.00 do 17.00 časova.

 

2.      kandidati koji su se na Konačnoj rang listi plasirali od 109. do 437. mesta upisuju se:

-      16. oktobra od 10.00 do 14.30 časova,

-      17. oktobra od 10.00 do 17.00 časova,

-      18. oktobra od 10.00 do 14.30 časova,

-      21. oktobra od 10.00 do 14.30 časova,

-      22. oktobra od 10.00 do 17.00 časova.

 

VAŽNO: Ako se kandidat, koji je na to stekao pravo, ne upiše u predviđenom roku, umesto njega se upisuje naredni kandidat sa rang liste koji ispunjava sve uslove.

 

Za upis je potrebno doneti:

 

1)      indeks sa popunjenom prvom stranom (štampanim slovima) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (ne iz automata); preko fotografije ne lepiti foliju priloženu uz indeks;

2)      jedan prijavni list (obrazac ŠV-20); u desnom gornjem uglu nalepiti fotografiju veličine 35 x 45 mm (ne iz automata);

3)      prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 520;

-          državljani Republike Srbije i Republike Srpske – 26.250,00 dinara;

-          strani državljani – 525,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

4)      prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 520 (ovaj iznos plaćaju i studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije),

5)      popunjen obrazac o izbornim predmetima.

 

Indeks i prijavni list kupuju se u knjižari Fakulteta.

Kandidati koji su ranije bili upisani na master akademske studije i koji su podneli zahtev za priznavanje položenih ispita upisuju se u navedenim terminima i uplaćuju školarinu srazmernu broju preostalih ESPB bodova, pri čemu je vrednost 1 ESPB 1.000,00 dinara. Školarina za ove kandidate se, takođe, može uplatiti u četiri jednake rate, pri čemu se prva rata plaća pri upisu.

Napomena: Upis kandidata sa Konačne rang liste za koje je u toku postupak priznavanja strane visokoškolske isprave obaviće se po izdavanju odgovarajućeg rešenja od strane Univerziteta u Beogradu, dok će se upis kandidata za koje je u toku postupak odlučivanja o mogućnostima upisa obaviti po donošenju odluke Nastavno-naučnog veća.

       Nakon upisa svi studenti, koristeći se novim brojem indeksa (sa master akademskih studija) moraju da kreiraju nalog za elektronsku evidenciju studenata i da popune elektronski ŠV-obrazac. U suprotnom, neće biti moguće prijavljivanje i polaganje ispita.

 

      Informacije o kreiranju naloga nalaze se na internet stranici Fakulteta www.ius.bg.ac.rs/info/ (Studentski info/master studije prava/opšte informacije/E-student uputstvo).

 

Beograd, 11. oktobar 2019. godine

 

                                                ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE


MAS konacna rang lista 2019-2020

Izborni predmeti-formular 2019-20

NASTAVNI PLAN MASTER STUDIJA 2019-2020