Raspored časova - Poslovnopravni modul, Pod-modul Pravo Privrednih društava

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ПОСЛОВНО-ПРАВНИ МОДУЛ

ПОД-МОДУЛ ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

 

КОМПАНИЈСКО ПРАВО –                                 Часови су одржани у јесењем семестру

oбавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Небојша Јовановић, проф. др Вук Радовић, проф. др Татјана Јевремовић Петровић, доц. др Јелена Лепетић

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. СТЕЧАЈНО ПРАВО

Проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Небојша Јовановић, проф. др Вук Радовић

Датум

Време

Број

часова

Предавач

Просторија

11.3.2020. (среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Вук Радовић

 

семинар 153

18.3.2020. (среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Вук Радовић

 

семинар 153

24.3.2020. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Небојша Јовановић

 

семинар 153

1.4.2020. (среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Вук Радовић

 

семинар 153

8.4.2020. (среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Вук Радовић

 

семинар 153

 

 

2. БЕРЗАНСКО ПРАВО

Проф. др Небојша Јовановић, проф. др Татјана Јевремовић Петровић, проф. др Мирјана Радовић

 

Датум

Време

Број

часова

Предавач

Просторија

16.3.2020. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Небојша Јовановић

 

Семинар 153

23.3.2020. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Небојша Јовановић

 

Амфитеатар VIII - судница

31.3.2020. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Татјана Јевремовић Петровић

Амфитеатар VIII - судница

13.4.2020.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Радовић

Амфитеатар VIII - судница

27.4.2020.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Радовић

Амфитеатар VIII - судница

 

3. КОМПАНИЈСКО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Фонд: 3 часа

Проф. др Вук Радовић, проф. др Татјана Јевремовић Петровић

 

Датум

Време

Број

часова

Предавач

Просторија

2.4.2020. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Татјана Јевремовић Петровић

 

Кабинет А 33