Krivičnopravni modul, Krivičnopravni pod-modul

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

КРИВИЧНОПРАВНИ МОДУЛ

КРИВИЧНОПРАВНИ ПОД-МОДУЛ

 

КРИВИЧНО ПРАВО (МАТЕРИЈАЛНО) - обавезни предмет: фонд 20 часова

Проф. др Наташа Делић, проф. др Игор Вуковић

 

Датум

Време

Број

часова

Предавач

Просторија

21.10.2019. (понедељак)

18:05-19:45

2

Проф. др Наташа Делић

 

 

семинар 158

28.10.2019. (понедељак)

17:10-18:50

2

Проф. др Наташа Делић

 

 

семинар 158

4.11.2019. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Наташа Делић

 

 

семинар 158

18.11.2019. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Наташа Делић

 

 

семинар 158

25.11.2019. (понедељак)

17:10-18:50

2

Проф. др Игор Вуковић

 

 

семинар 158

2.12.2019. (понедељак)

17:10-18:50

2

Проф. др Игор Вуковић

 

 

семинар 158

9.12.2019. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Игор Вуковић

 

 

семинар 158

16.12.2019. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Игор Вуковић

 

 

семинар 158

 

КРИВИЧНО ПРАВО (ПРОЦЕСНО) - обавезни предмет: фонд 10 часова

Проф. др Милан Шкулић, проф. др Горан Илић, проф. др Вања Бајовић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

30.10.2019. (среда)

17:10-18:50

2

Проф. др Милан Шкулић

 

семинар 158

20.11.2019. (среда)

17:10-18:50

2

Проф. др Милан Шкулић

 

семинар 158

27.11.2019. (среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Горан Илић

 

семинар 158

4.12.2019. (среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Вања Бајовић

 

семинар 158

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО        Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Милан Шкулић, проф. др Вања Бајовић

 

2. КРИМИНОЛОГИЈА СА ПРАВОМ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Проф. др Ђорђе Игњатовић, доц. др Наталија Лукић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

 

 

 

 

 

 3. КРИМИНАЛИСТИКА 

Проф. др Милан Шкулић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

20.11.2019. (среда)

19:00-20:40

2

Проф. др Милан Шкулић

 

семинар 158