Raspored časova - Međunarodnopravni modul

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ МОДУЛ

 

 

МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО                                 Часови су одржани у јесењем семестру

 – обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Ивана Крстић, проф. др Бојан Милисављевић, проф. др Александар Гајић, проф. др Бојана Чучковић

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. ДИПЛОМАТСКО И КОНЗУЛАРНО ПРАВО          Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Бојан Милисављевић

 

2. МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО          Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Ивана Крстић, проф. др Бојан Милисављевић

 

3. МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ                          Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Бранко Ракић, проф. др Маја Лукић Радовић

 

 

4. МЕЂУНАРОДНО ПРАВОСУЂЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА              -       Фонд: 3 часа

Проф. др Ивана Крстић, проф. др Александар Гајић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

20.2.2020.

(четвртак)

17:10-18:20

1,5

Проф. др Ивана Крстић

 

Кабинет 419

24.2.2020.

(понедељак)

17:10-18:20

1,5

Проф. др Александар Гајић

 

Кабинет А 24

 

 

5. ПРАВО ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Проф. др Бранко Ракић, проф. др Александар Гајић, проф. др Маја Лукић Радовић, доц. др Милош Јовановић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

19.2.2020.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Бранко Ракић

 

Семинар 425

26.2.2020.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Бранко Ракић

 

Семинар 425

6.4.2020.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Маја Лукић Радовић

Институт 422

6.5.2020.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Александар Гајић

Семинар 425

 

17:10-19:45

3

Доц. др Милош Јовановић

 

 

 

 

6. ЉУДСКА ПРАВА

Проф. др Ивана Крстић, проф. др Бојана Чучковић

                           

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

25.2.2020.

(уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Ивана Крстић

 

Семинар 425

10.3.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Ивана Крстић

 

 

Семинар 425

24.3.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Ивана Крстић

 

Семинар 425

7.4.2020.

(уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Бојана Чучковић

 

Семинар 425

21.4.2020.

(уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Бојана Чучковић

 

Семинар 425

5.5.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Бојана Чучковић

 

Семинар 425