Raspored časova - Poslovnopravni modul, Pod-modul Pravo intelektualne svojine

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ПОСЛОВНО-ПРАВНИ МОДУЛ

ПОД-МОДУЛ ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић

 

Датум

Време

Број

часова

Предавач

Просторија

18.2.2020. (уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 153

20.2.2020. (четвртак)

17:10-18:50

2

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 153

24.2.2020. (понедељак)

17:10-18:50

2

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 153

25.2.2020. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 153

27.2.2020. (четвртак)

17:10-18:50

2

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 153

2.3.2020. (понедељак)

одложено

Нови термин: 6.3.2020.

(петак)

17:10-18:50

2

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 153

3.3.2020. (уторак)

одложено

Нови термин: 11.3.2020.

(среда)

17:10-18:50

2

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 153

Семинар 236

5.3.2020. (четвртак)

17:10-18:50

2

Проф. др Душан Поповић

 

Семинар 153

23.3.2020. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 153

26.3.2020. (четвртак)

17:10-18:50

2

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 153

30.3.2020. (понедељак)

17:10-18:50

2

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 153

2.4.2020. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 153

6.4.2020. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Слободан Марковић

Семинар 153

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА                Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић

 

2. ПАТЕНТНО ПРАВО                                                      Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић

 

3. ПРАВО ЗНАКОВА РАЗЛИКОВАЊА                                    Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић