Poslovnopravni modul, Pod-modul Pravo intelektualne svojine

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ПОСЛОВНОПРАВНИ МОДУЛ

ПОД-МОДУЛ ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И                     Часови се одржавају у пролећном семестру

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО  

обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић

 

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. ПАТЕНТНО ПРАВО

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

22.10.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

проф. др Слободан Марковић

 

семинар 153

24.10.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

проф. др Душан Поповић

 

семинар 153

29.10.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

проф. др Душан Поповић

 

семинар 153

31.10.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

проф. др Слободан Марковић

 

семинар 153

4.11.2019.

(понедељак)

17:10-19:45

3

проф. др Слободан Марковић

 

семинар 153

 

 

2. ПРАВО ЗНАКОВА РАЗЛИКОВАЊА

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић, стручњаци у пракси

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

5.11.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

проф. др Слободан Марковић

 

семинар 153

7.11.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

проф. др Душан Поповић

 

семинар 153

12.11.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

проф. др Душан Поповић

 

семинар 153

14.11.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Студија случаја

Марија Маркићевић Пијевић, адвокат

 

семинар 153

18.11.2019.

(понедељак)

17:10-19:45

3

проф. др Слободан Марковић

 

семинар 153

 

 

3. АУТОРСКО ПРАВО И СРОДНА ПРАВА

Проф. др Слободан Марковић, проф. др Душан Поповић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

19.11.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

проф. др Душан Поповић

 

семинар 153

21.11.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

проф. др Душан Поповић

 

семинар 153

25.11.2019.

(понедељак)

17:10-19:45

3

проф. др Слободан Марковић

 

семинар 153

26.11.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

проф. др Душан Поповић

 

семинар 153

28.11.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

проф. др Слободан Марковић

 

семинар 153