Odbrana doktorske disertacije - Sanja Kreštalica

O B A V E Š T E NJ E

 

U četvrtak, 24. oktobra 2019. godine u 13:00 časova, Konferencijska sala, aneks Fakulteta, Sanja Kreštalica braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Položaj pojedinca u međunarodnom pravu“.

 

Beograd, 16. oktobar 2019. godine

 

        ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE