Pravno-ekonomski modul

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ МОДУЛ

 

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО – обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Дејан Поповић, проф. др Гордана Илић Попов, доц. др Светислав Костић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

24.10.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

др Гордана Илић-Попов (Једнакост пред законом и начело законитости у пореском праву)

Семинар Јована Ловчевића (217)

31.10.2019. (четвртак)

18:05-20:40

3

др Светислав Костић (Миграције становништва и опорезивање)

Семинар Јована Ловчевића (217)

Одлаже се:

7.11.2019. (четвртак)

Надокнада:

12.11.2019.

(уторак)

17:10-20:40

4

др Гордана Илић-Попов (Порескоправни однос)

Семинар Јована Ловчевића (217)

14.11.2019. (четвртак)

17:10-20:40

4

др Светислав Костић

(Међународно двоструко опорезивање; Билатерални уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине)

Семинар Јована Ловчевића (217)

21.11.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

др Гордана Илић-Попов (Права пореских дужника и њихова заштита)

Семинар Јована Ловчевића (217)

28.11.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

др Дејан Поповић (BEPS Мултилатерална конвенција)

Семинар Јована Ловчевића (217)

5.12.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

др Дејан Поповић (Основи међународног пореског планирања)

Семинар Јована Ловчевића (217)

12.12.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

др Светислав Костић (Стална пословна јединица у међународном пореском праву)

Семинар Јована Ловчевића (217)

26.12.2019. (четвртак)

17:10-20:40

4

др Дејан Поповић

(Јавне финансије: појам, функције и теорија јавних добара)

(Управљање јавним расходима)

Семинар Јована Ловчевића (217)

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. ЕКОНОМСКО ПРАВО                                     Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Татјана Јованић, др Јелена Газивода, мр Оливер Радосављевић

 

2. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА                            Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Бранко Радуловић

 

3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРАВА                Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Борис Беговић, проф. др Александра Јовановић, проф. др Бранко Радуловић

 

4. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРАВНИКЕ             Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Бранко Радуловић