Konačna rang lista kandidata za upis na Master in European Integration - treći upisni rok

OBAVEŠTENjE

O UPISU

 

Obaveštavaju se kandidati koji su podneli prijavu za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija za školsku 2019/2020. godinu u trećem upisnom roku, da će se UPIS obaviti 7. i 8. novembra 2019. godine, prema sledećem rasporedu:

 

-      7. novembra od 10.00 do 17.00 časova,

-      8. novembra od 10.00 do 14.30 časova.

 

Za upis je potrebno doneti:

 

1)      indeks sa popunjenom prvom stranom (štampanim slovima) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (ne iz automata); preko fotografije ne lepiti foliju priloženu uz indeks;

2)      jedan prijavni list (obrazac ŠV-20); u desnom gornjem uglu nalepiti fotografiju veličine 35 x 45 mm (ne iz automata);

3)      samofinansirajući studenti: prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 540;

-          državljani Republike Srbije i Republike Srpske – 37.500,00 dinara;

-          strani državljani – 525 evra u dinarskoj protivvrednosti.

4)      prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 540 (ovaj iznos uplaćuju svi studenti);

5)      dva primerka ugovora o studiranju (preuzimaju se u Odseku za master i doktorske studije).

 

Indeks i prijavni list kupuju se u knjižari Fakulteta.

Rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2019; treća rata – 20.2.2020. i četvrta rata – 20.4.2020. godine.

Studenti koji su se ponovo prijavili za upis i podneli zahtev za priznavanje prethodno položenih ispita plaćaju školarinu na osnovu preostalog broja ESPB bodova, pri čemu se za 1 ESPB plaća iznos od 1.000,00 dinara. Ukupan iznos može da se uplati u četiri jednake rate.

 

Nakon upisa svi studenti, koristeći se novim brojem indeksa (sa master akademskih studija) moraju da kreiraju nalog za elektronsku evidenciju studenata i da popune elektronski ŠV-obrazac. U suprotnom, neće biti moguće prijavljivanje i polaganje ispita.

Informacije o kreiranju naloga nalaze se na internet stranici Fakulteta www.ius.bg.ac.rs/info/ (Studentski info/master studije prava/opšte informacije/E-student uputstvo).

 

Beograd, 6. novembar 2019. godine

 

                                                                                                                                                ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

 


MEI konacna rang lista 2019-2020 - treci upisni rok