Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul II

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ГРАЂАНСКОПРАВНИ МОДУЛ

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОД-МОДУЛ II

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО –                                  Часови су одржани у јесењем семестру

УГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Драгор Хибер, проф. др Марија Караникић Мирић, проф. др Марко Ђурђевић

 

Изборни предмети: фонд 15 часова

 

1. СТВАРНОПРАВНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА

Проф. др Драгор Хибер, проф. др Милош Живковић, доц. др Ненад Тешић, доц. др Катарина Доловић Бојић, доц. др Снежана Дабић Никићевић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

18.3.2020.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

 

Семинар 406

 

25.3.2020.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

 

Семинар 406

 

1.4.2020.

(среда)

17:10-19:45

3

Доц. др Катарина Доловић Бојић

 

Семинар 406

 

15.4.2020.

(среда)

17:10-19:45

3

Доц. др Ненад Тешић

 

Семинар 406

 

13.5.2020.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Милош Живковић

 

Семинар 406

 

 

2. ПРАВО ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА                

Проф. др Дејан Ђурђевић, проф. др Никола Бодирога

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

 

17:10-19:45

3

 

 

 

17:10-18:50

2

 

 

 

17:10-19:45

3

 

 

 

17:10-18:50

2

 

 

 

17:10-19:45

3

 

 

 

17:10-18:50

2