Imovinskopravni pod-modul II

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ГРАЂАНСКОПРАВНИ МОДУЛ

ИМОВИНСКОПРАВНИ ПОД-МОДУЛ II

 

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – УГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

обавезни предмет: фонд 30 часова

 

Проф. др Драгор Хибер, проф. др Марко Ђурђевић, проф. др Марија Караникић Мирић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

23.10.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марија Караникић Мирић

 

семинар 406

30.10.2019.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Марија Караникић Мирић

 

семинар 406

6.11.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марија Караникић Мирић

 

семинар 406

Одлаже се:

13.11.2019.

(среда)

Надокнада:

2.12.2019.

(понедељак)

17:10-19:45

3

 

 

Проф. др Марко Ђурђевић

семинар 406

 

 

семинар 333

20.11.2019.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Марко Ђурђевић

семинар 236

27.11.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Ђурђевић

семинар 406

4.12.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

семинар 406

11.12.2019.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Драгор Хибер

семинар 406

18.12.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

семинар 406

 

 

Изборни предмети: фонд 15 часова

 

1. СТВАРНОПРАВНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

    ПОТРАЖИВАЊА                                              Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Драгор Хибер, проф. др Милош Живковић, доц. др Ненад Тешић, доц. др Катарина Доловић Бојић, доц. др Снежана Дабић Никићевић

 

 

2. ПРАВО ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА                 Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Александар Јакшић, проф. др Дејан Ђурђевић, проф. др Никола Бодирога