Pod-modul Radno i socijalno pravo

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ЈАВНОПРАВНО МОДУЛ

 ПОД-МОДУЛ РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

 

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО – обавезни предмет: фонд 30 часова

 

Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Љубинка Ковачевић и доц. др Филип Бојић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

25.10.2019. (петак)

17:10-19:45

 

3

 

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

семинар 333

29.10.2019. (уторак)

17:10-18:50

 

2

Проф. др Бранко Лубарда

 

семинар 333

31.10.2019. (четвртак)

17:10-20:40

 

4

 

Проф. др Предраг Јовановић

 

семинар 333

8.11.2019.

(петак)

17:10-18:50

2

Доц. др Филип Бојић

 

семинар 333

15.11.2019

(петак)

17:10-19:45

 

3

Доц. др Филип Бојић

 

семинар 333

18.11.2019.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

семинар 333

21.11.2019

(четвртак)

17:10-20:40

4

Проф. др Предраг Јовановић, редовни професор у пензији

 

семинар 333

10.12.2019.

(уторак)

17:10-17:55

 

18:05-19:45

1

 

2

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

Др Боса Ненадић, судија Уставног суда у пензији

 

семинар 333

18.12.2019.

(среда)

17:10-19:45

 

3

Доц. др Филип Бојић

 

Амфитеатар VIII - судница

21.12.2019.

(субота)

11:50-12:35

1

Проф. др Предраг Јовановић, редовни професор у пензији

 

семинар 333

24.12.2019.

(уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

семинар 333

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО

Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Љубинка Ковачевић и доц. др Филип Бојић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

18. 11.2019.

(понедељак)

19:55-20:40

1

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

семинар 333

5.12.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Предраг Јовановић, редовни професор у пензији

 

семинар 333

11.12.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Доц. др Филип Бојић

 

Амфитеатар VIII - судница

23.12.2019.

(понедељак)

17:10-18:50

 

19:00-20:40

2

 

2

Проф. др Бранко Лубарда

 

Проф. др Будимир Кошутић, редовни професор у пензији

 

семинар 333

26.12.2019.

(четвртак)

17:10-18:50

 

 

19:00-20:40

2

 

 

2

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

Проф. др Момир Милојевић, редовни професор у пензији

 

семинар 333

 

2. РЕШАВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ РАДНИХ СПОРОВА

Проф. др Бранко Лубарда, доц. др Филип Бојић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

27.11.2019.

(среда)

17:10-18:50

 

2

Доц. др Филип Бојић

 

Амфитеатар VIII - судница

28.11.2019.

(четвртак)

17:10-18:40

2

Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда у пензији

 

семинар 333

20.12.2019.

(петак)

17:10-19:45

3

Проф. др Предраг Јовановић, редовни професор у пензији

 

семинар 333

21.12.2019.

(субота)

10:00-11:40

 

 

12:35-14:15

2

 

 

2

Проф. др Предраг Јовановић, редовни професор у пензији

 

Проф. др Будимир Кошутић, редовни професор у пензији

 

семинар 333

25.12.2019.

(среда)

17:10-18:50

 

19:00-20:40

2

 

2

Доц. др Филип Бојић

 

Проф. др Бранко Лубарда

 

Амфитеатар VIII - судница

 

3. ПРАВНА ПРИРОДА ЕКОНОМСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА И ПРАВНА ПРИРОДА

    РАДНОГ ОДНОСА                                             Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Љубинка Ковачевић

 

4. ИЗВОРИ РАДНОГ ПРАВА                               Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Љубинка Ковачевић