Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ГРАЂАНСКО-ПРАВНИ МОДУЛ

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОД-МОДУЛ I

 

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО –                                  Часови су одржани у јесењем семестру

ПУНОВАЖНОСТ УГОВОРА

- обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Драгор Хибер, проф. др Марија Караникић Мирић,  проф. др Марко Ђурђевић

 

Изборни предмети: фонд 15 часова

 

1. ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКО ПРАВО        

Проф. др Дејан Ђурђевић, проф. др Драгор Хибер, проф. др Милош Живковић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

24.3.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

 

Семинар 406

31.3.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

 

Семинар 406

7.4.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Дејан Ђурђевић

Семинар 406

14.4.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Дејан Ђурђевић

Семинар 406

21.4.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Дејан Ђурђевић

Семинар 406

 

 

2. ЗЕМЉИШНОКЊИЖНО ПРАВО      

Проф. др Драгор Хибер, проф. др Милош Живковић, доц. др Ненад Тешић, доц. др Катарина Доловић Бојић, доц. др Снежана Дабић Никићевић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

16.3.2020.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

 

Семинар 406

23.3.2020.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

 

Семинар 406

 

13.4.2020.

(понедељак)

 17:10-19:45  3  Доц. др Ненад Тешић  Семинар 406

4.5.2020. - нови термин

(понедељак)

17:10-19:45

3

Доц. др Катарина Доловић Бојић

Семинар 406

11.5.2020.- нови термин

(понедељак)

17:10-19:45

3

Доц. др Катарина Доловић Бојић

Семинар 406