Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

 

RASPORED PREDAVANJA U JESENJEM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

 

POSLOVNO-PRAVNI MODUL

POD-MODUL MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

 

MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO – obavezni predmet: fond 30 časova

Prof. dr Nebojša Jovanović, prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, doc. dr Milena Đorđević, doc. dr Marko Jovanović, stručnjaci u praksi

 

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

29.10.2019.

(уторак)

18:05-19:45

2

Доц. др Милена Ђорђевић

 

Семинар 328

Семинар Јована Ловчевића - 217

31.10.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Небојша Јовановић

 

Слушаоница 10, галерија изнад амф. V

4.11.2019.

(понедељак)

18:05-20:40

3

Доц. др Милена Ђорђевић

 

Семинар 236

7.11. 2019.

(четвртак)

18:05-20:40

3

Доц. др Милена Ђорђевић

 

Семинар 406

14.11. 2019.

(четвртак)

18:05-20:40

3

Доц. др Милена Ђорђевић

 

Семинар 406

21.11.2019.

(четвртак)

17:10-18:55

2

Проф. др Јелена Перовић

 

Семинар 406

28.11.2019

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Јелена Перовић

 

Семинар 406

2.12.2019

(понедељак)

18:05-20:40

3

Доц. др Марко Јовановић

 

Семинар 236

9.12.2019.

(понедељак)

18:05-20:40

3

Доц. др Марко Јовановић

 

Семинар 236

16.12.2019

(понедељак)

18:05-20:40

3

Доц. др Марко Јовановић

Амфитеатар VIII - судница

20.12.2019

(петак)

17:10-18:55

2

Проф. др Татјана Јевремовић Петровић

Семинар 406

23.12.2019.

(понедељак)

18:05-19:45

2

Доц. др Милена Ђорђевић

Доц. др Марко Јовановић

Семинар 236

 

Izborni predmeti (biraju se dva): fond 15 časova

 

1. PRAVO STRANIH ULAGANJA

Prof. dr Vladimir Pavić, doc. dr Milena Đorđević, doc. dr Marko Jovanović, stručnjaci u praksi

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

 

2. TRANSPORTNO OSIGURANJE

Prof. dr Nataša Petrović Tomić

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

 

 

 

 

 

 

3. UPOREDNO PRAVO KONKURENCIJE

Prof. dr Nebojša Jovanović, prof. dr Boris Begović, prof. dr Vladimir Pavić, prof. dr Dušan Popović

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

 

 

 

 

 

 

4. ALTERNATIVNO REŠAVANJE TRGOVINSKIH

SPOROVA (ARBITRAŽA I MEDIJACIJA)             Časovi se održavaju u prolećnom semestru

prof. dr Aleksandar Jakšić, prof. dr Vladimir Pavić, doc. dr Milena Đorđević, doc. dr Marko Jovanović, stručnjaci u praksi

 

5. MEĐUNARODNO GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO   

                                                                                                Časovi se održavaju u prolećnom semestru

prof. dr Aleksandar Jakšić, prof. dr Vladimir Pavić

 

6. MEĐUNARODNO STEČAJNO PRAVO                    Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Prof. dr Aleksandar Jakšić, prof. dr Vuk Radović

 

7. MEĐUNARODNO UGOVORNO PORESKO PRAVO                                                                                                                                                                                   Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Prof. dr Dejan Popović, prof. dr Gordana Ilić Popov, doc. dr Miloš Milošević i doc. dr Svetislav Kostić