Ustavnopravni pod-modul

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ЈАВНОПРАВНИ МОДУЛ

УСТАВНОПРАВНИ ПОД-МОДУЛ

 

УСТАВНО ПРАВО - обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Оливера Вучић, проф. др Владан Петров, проф. др Танасије Маринковић, проф. др Марко Станковић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

29.10.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Оливера Вучић

 

Семинар 328

5.11.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Оливера Вучић

 

Семинар 328

12.11.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Оливера Вучић

 

Семинар 328

19.11.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Владан Петров

 

Семинар 328

25.11.2019. (понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Танасије Маринковић

 

Семинар 328

26.11.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Владан Петров

 

Семинар 328

2.12.2019.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Станковић

Продеканска соба, Службени улаз - секретаријат

3.12.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Владан Петров

 

Семинар 328

9.12.2019.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Станковић

Семинар 333

12.12.2019. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Танасије Маринковић

 

Семинар 333

 

Изборни предмети (бирају се два):

 

1. УПРАВНО ПРАВО (Часови се слушају у јесењем семестру са студентима Управноправног под-модула)

Проф. др Зоран Томић, проф. др Добросав Миловановић, проф. др Марко Давинић, доц. др Вук Цуцић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

29.10.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

Доц. др Вук Цуцић

 

Продеканска соба, Службени улаз - секретаријат

5.11.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

Доц. др Вук Цуцић

 

Продеканска соба, Службени улаз - секретаријат

14.11.2019.

(четвртак)

17:10-20:40

4

Проф. др Зоран Томић

семинар 328

21.11.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Зоран Томић

семинар 328

28.11.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Зоран Томић

семинар 328

4.12.2019.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 328

11.12.2019.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 328

18.12.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Давинић

семинар 328

25.12.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Давинић

семинар 328

 

2. ПРАВО ОДБРАНЕ                                             Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Владан Петров, проф. др Марко Давинић, проф. др Марко Станковић, доц. др Вук Цуцић

 

3. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Проф. др Јовица Тркуља, проф. др Владан Петров, проф. др Танасије Маринковић, проф. др Марко Станковић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

 

 

 

 

 

 

4. ЉУДСКА ПРАВА                                              Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Оливера Вучић, проф. др Владан Петров, проф. др Танасије Маринковић, проф. др Марко Станковић

 

5. ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО                           Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Владан Петров

 

6. ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ             Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Добросав Миловановић, проф. др Марко Станковић

 

7. СУДСКА КОНТРОЛА УСТАВНОСТИ        Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Оливера Вучић

 

8. ТЕОРИЈА ФЕДЕРАЛИЗМА                            Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Танасије Маринковић