Upravnopravni pod-modul

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ЈАВНОПРАВНИ МОДУЛ

УПРАВНОПРАВНИ ПОД-МОДУЛ

 

УПРАВНО ПРАВО – обавезни предмет: фонд 30 часова

 

Проф. др Зоран Томић, проф. др Добросав Миловановић, проф. др Марко Давинић, доц. др Вук Цуцић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

29.10.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

Доц. др Вук Цуцић

 

Продеканска соба, Службени улаз - секретаријат

5.11.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

Доц. др Вук Цуцић

 

Продеканска соба, Службени улаз - секретаријат

14.11.2019.

(четвртак)

17:10-20:40

4

Проф. др Зоран Томић

семинар 328

21.11.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Зоран Томић

семинар 328

28.11.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Зоран Томић

семинар 328

4.12.2019.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 328

11.12.2019.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 328

18.12.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Давинић

семинар 328

25.12.2019.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Давинић

семинар 328

 

Изборни предмети (бирају се два): Фонд 15 часова

 

1. УСТАВНО ПРАВО (Часови се слушају са студентима Уставноправног под-модула)

Проф. др Оливера Вучић, проф. др Владан Петров, проф. др Танасије Маринковић, проф. др Марко Станковић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

29.10.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Оливера Вучић

 

Семинар 328

5.11.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Оливера Вучић

 

Семинар 328

12.11.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Оливера Вучић

 

Семинар 328

19.11.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Владан Петров

 

Семинар 328

26.11.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Владан Петров

 

Семинар 328

3.12.2019. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Владан Петров

 

Семинар 328

 

17:10-19:45

3

Проф. др Танасије Маринковић

 

 

 

17:10-19:45

3

Проф. др Танасије Маринковић

 

 

 

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Станковић

 

 

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Станковић

 

 

2. УПРАВА И РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА

Проф. др Добросав Миловановић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

20.11.2019.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 328

27.11.2019.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 328

30.11.2019.

(субота)

11:00-14:00

4

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 333

26.12.2019.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 328

 

3. СУДСКА КОНТРОЛА УПРАВЕ У УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Доц. др Вук Цуцић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

12.11.2019.

(уторак)

17:10-20:40

4

Доц. др Вук Цуцић

 

Семинар 333

5.12.2019.

(четвртак)

17:10-20:40

4

Доц. др Вук Цуцић

 

Семинар 328

12.12.2019.

(четвртак)

17:10-20:40

4

Доц. др Вук Цуцић

 

Семинар 328

17.12.2019.

(уторак)

17:10-19:45

3

Доц. др Вук Цуцић

 

Семинар 328

 

4. АКТИ УПРАВЕ И УПРАВНЕ                         Часови се одржавају у пролећном семестру

    ПРОЦЕДУРЕ

Проф. др Зоран Томић

 

5. ЕВРОПСКИ ОМБУДСМАН И            Часови се одржавају у пролећном семестру

    ЛОША УПРАВА           

Проф. др Марко Давинић