Obaveštenje o upisu II i III godine doktorskih studija i obnovi upisa za školsku 2021/2022. godinu


I

Обавештавају се студенти докторских академских студија, који су стекли услов за упис II и III године, да ће се упис обавити 9, 10, 15, 16, 17. и 18. новембра 2021. године према радном времену Одсека за мастер и докторске студије (понедељак, среда и петак од 11.00 до 13.30 часова, уторак и четвртак од 11.00 до 17.00 часова).

 

1. Студенти који су уписали прву годину докторских студија (први пут) у школској 2020/2021. години и стекли 60 ЕСПБ (положен испит из предмета Методи научноистраживачког рада и вештина, одбрањен приступни рад и положен усмени докторски испит – први део) другу годину уписују у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије.

2. Студенти који су уписали другу годину студија (први пут) у школској 2020/2021. години и стекли 60 ЕСПБ (положен усмени докторски испит – други део, одбрањен семинарски рад, објављен научни чланак и одбрањен пројекат докторске дисертације) трећу годину уписују у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије.

3. Студенти који су у школској 2020/2021. години први пут уписали трећу годину студија у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије, у школској 2021/2022. години задржавају статус буџетског студента.

 

За регулисање статуса је потребно донети индекс, један пријавни лист (образац ШВ-20) и први примерак признанице о уплати износа од 100,00 динара за Центар за развој каријере Универзитета у Београду.

Уплата се врши на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55.

 • у поље број модела уписује се 97,
 • у поље позив на број (одобрење) уписује се јединствени контролни број, који је за сваког студента доступан на личном е-налогу.

 

II

 

Школарина за упис друге и треће године за самофинансирајуће студенте за школску 2021/2022. годину износи:

 • за држављане Републике Србије - 180.000,00 динара;
 • за стране држављане – 3000 евра у динарској противвредности.

 

Школарина се може уплатити у четири једнаке рате (по 45.000,00 динара). Прва рата се уплаћује при упису, а рокови доспећа за преостале три рате школарине су: друга рата – 20.12.2021. године; трећа рата – 20.2.2022. године и четврта рата – 20.4.2022. године.

 

За упис је потребно донети:

 • индекс;
 • један пријавни лист (образац ШВ-20);
 • први примерак признанице о уплати износа од 100,00 динара за Центар за развој каријере Универзитета у Београду;
 •  први примерак признанице о уплати прве рате школарине:

*држављани Републике Србије - 45.000 динара;

*страни држављани – 750 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате;

 

Уплата се врши на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55.

 • у поље број модела уписује се 97,
 • у поље позив на број (одобрење) уписује се јединствени контролни број, који је за сваког студента доступан на личном е-налогу.

 

Пријавни лист купује се у књижари Факултета.

 

III

 

Студенти који нису остварили услов за упис наредне године студија обнављају упис.

 

За обнову уписа године је потребно донети:

 • индекс;
 • пријавни лист (образац ШВ-20);
 • први примерак признанице о уплати прве рате накнаде за обнову уписа године (уплата је могућа у четири једнаке рате; прва рата се уплаћује  при упису, а рокови доспећа за преостале три рате школарине су: друга рата – 20.12.2021. године; трећа рата – 20.2.2022. године и четврта рата – 20.4.2022. године):
 • држављани Републике Србије - 20.000 динара (свака рата по 5.000,00 динара);
 • страни држављани – 330 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате (свака рата по 82,50 евра);
 • први примерак признанице о уплати износа од 100,00 динара за Центар за развој каријере Универзитета у Београду.

 

Уплата се врши на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55.

 • у поље број модела уписује се 97,
 • у поље позив на број (одобрење) уписује се јединствени контролни број, који је за сваког студента доступан на личном е-налогу.