Raspored časova - Građanskopravni modul, pod-modul Prava deteta

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

ГРАЂАНСКО-ПРАВНИ МОДУЛ

ПОД-МОДУЛ ПРАВА ДЕТЕТА

 

 

НОВИ И РЕФОРМИСАНИ ИНСТИТУТИ                   Часови су одржани у јесењем семестру

ПОРОДИЧНОГ ПРАВА

- обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Марија Драшкић, проф. др Слободан Панов, проф. др Никола Бодирога, доц. др Урош Новаковић

 

 

Изборни предмети: фонд 15 часова

 

1. МЕДИЈАЦИЈА

Проф. др Марија Драшкић, проф. др Слободан Панов, доц. др Урош Новаковић, стручњаци у пракси

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

18.2.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Слободан Панов

 

Амфитеатар VIII – судница

Семинар 236

25.2.2020.

(уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Слободан Панов

 

Амфитеатар VIII – судница

Семинар 236

3.3.2020. (уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Марија Драшкић

 

Амфитеатар VIII – судница

Семинар 236

10.3.2020. (уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Марија Драшкић

 

Амфитеатар VIII – судница

Семинар 236

18.3.2020. (среда)

17:10-19:45

3

Доц. др Урош Новаковић

 

Амфитеатар VIII – судница

Семинар 236

25.3.2020. (среда)

17:10-18:50

2

Доц. др Урош Новаковић

 

Амфитеатар VIII – судница

Семинар 236

 

2. НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Проф. др Марија Драшкић, проф. др Слободан Панов, доц. др Урош Новаковић, стручњаци у пракси

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

1.4.2020. (среда)

17:10-19:45

3

Доц. др Урош Новаковић

 

Семинар 236

7.4.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Марија Драшкић

 

Семинар 236

14.4.2020.

(уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Марија Драшкић

 

Семинар 236

21.4.2020.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Слободан Панов

 

Семинар 236

28.4.2020.

(уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Слободан Панов

 

Семинар 236

13.5.2020. (среда)

17:10-18:50

2

Доц. др Урош Новаковић

 

Слушаоница 9, галерија изнад амфитеатра V