Odlaganje ispita kod prof. dr Gorana Ilića

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, Krivično-pravni modul, da se ispiti kod prof. dr Gorana Ilića zakazani za 12. februar 2020. godine odlažu za sredu, 19. februar 2020. godine u 15:30 časova.

 

 

Beograd, 11. februar 2020. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE