Odbrana doktorske disertacije Svetlane Nenadić - 19. februar 2020. godine u 13.00 časova, sala za sednice

U sredu, 19. februara 2020. godine u 13.00 časova, sala za sednice, Svetlana Nenadić braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Pretpostavka nevinosti kao ljudsko pravo sa posebnim osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava“.