Pdlaganje ispita kod prof. dr Nataše Petrović Tomić

O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, koji su raspoređeni za polaganje ispita kod prof. dr Nataše Petrović Tomić za 14. februar 2020. godine da se ispit odlaže za 19. februar 2020. godine u 12:00 časova.

 

Beograd, 13. februar 2020. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE