OBAVEŠTENJE o odlaganju roka za uplatu 4 rate školarine

Obaveštavaju se studenti osnovnih i poslediplomskih studija Pravnog fakulteta, da se povodom uvođenja vanrednog stanja zbog epidemije korona virusa odlaže rok za uplatu IV rate školarine za akademsku 2019/2020 godinu.

O roku uplate studenti će biti blagovremeno informisani.

Uprava Fakulteta