Rok za uplatu IV rate školarine

Обавештавају се студенти Правног факултета Универзитета у Београду да четврту рату школарине за академску 2019/2020 годину, чије је плаћање претходно одложено, могу уплатити из два дела, и то тако што ће:

 

 - прву половину четврте рате уплатити најкасније до дана 05. јуна 2020. године;

 

 - другу половину четврте рате уплатити најкасније до дана 05. јула 2020. године.

 

Моле се студенти да прву половину четврте рате, као и евентуална заостала дуговања, уплате закључно са даном 05. јуном 2020. године, како би имали право да пријаве и полажу испите у јунском I испитном року.

 

Такође, неопходно је да студенти другу половину четврте рате, као и евентуална заостала дуговања у том тренутку, уплате закључно са даном 05. јулом 2020. године, како би имали право да пријаве и полажу испите у јунском II испитном року.

 

У Београду, дана 11. маја 2020. године.

УПРАВА ФАКУЛТЕТА