Obaveštenje o završetku nastave

Obaveštavaju se studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu o sledećem:

 

1. Svi oblici nastave (predavanja, studijske grupe i vežbe), koji su za vreme vanrednog stanja izvođeni na daljinu za sve nivoe studija (osnovne, master i doktorske studije), okončavaju se 15. maja 2020. godine. Okončanjem nastave smatra se da su studenti ispunili sve predispitne obaveze čime će steći pravo da prijavljuju i polažu ispite počev od junskog ispitnog roka. U školskoj 2019/2020 godini neće se vršiti overa letnjeg semestra.

 

2. Zgrada Fakulteta biće otvorena počev od 18. maja 2020. godine, a ulazak u zgradu biće moguć uz poštovanje procedura o kojima će studenti blagovremeno biti obavešteni.

 

U Beogradu, dana 11. maja 2020. godine.

 

UPRAVA FAKULTETA