Rok za uplatu IV rate školarine

Obaveštavaju se studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da četvrtu ratu školarine za akademsku 2019/2020 godinu, čije je plaćanje prethodno odloženo, mogu uplatiti iz dva dela, i to tako što će:

 

 - prvu polovinu četvrte rate uplatiti najkasnije do dana 05. juna 2020. godine;

 

 - drugu polovinu četvrte rate uplatiti najkasnije do dana 05. jula 2020. godine.

 

Mole se studenti da prvu polovinu četvrte rate, kao i eventualna zaostala dugovanja, uplate zaključno sa danom 05. junom 2020. godine, kako bi imali pravo da prijave i polažu ispite u junskom I ispitnom roku.

 

Takođe, neophodno je da studenti drugu polovinu četvrte rate, kao i eventualna zaostala dugovanja u tom trenutku, uplate zaključno sa danom 05. julom 2020. godine, kako bi imali pravo da prijave i polažu ispite u junskom II ispitnom roku.

 

U Beogradu, dana 11. maja 2020. godine.

 

UPRAVA FAKULTETA