Promenjen ispitivač na predmetu Krivično pravo (materijalno)za 22.6.2020.

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, Krivično-pravni modul, da će se ispit iz predmeta Krivično pravo (materijalno) kod prof. dr Igora Vukovića zakazani za 22. jun 2020. godine održati u istom terminu kod prof. dr Nataše Delić, kabinet 247.

Termin ispita iz predmeta Krivično pravo (procesno) ostaje nepromenjen, tj. polaže se kod prof. dr Milana Škulića u 13:00 časova.

 

 

Beograd, 22. jun 2020. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE