Odlaganje ispita zakazanih za 23.6.2020.godine kod prof. dr Dragora Hibera

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, Građanskopravni modul, Imovinskopravni pod-modul I i Imovinskopravni pod-modul II, koji su raspoređeni za polaganje ispita kod prof. dr Dragora Hibera za utorak, 23. jun 2020. godine da se ispiti odlažu za ponedeljak, 29. jun 2020. godine u 11:00 časova, kabinet 340.

 

Beograd, 22. jun 2020. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE