Prijava ispita i tema master rada za vanredni COVID-19 ispitni rok

ПРИЈАВЕ ИСПИТА И ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА

ЗА ВАНРЕДНИ COVID-19 ИСПИТНИ РОК У ШК. 2019/2020. ГОДИНИ

 

I Обавештавају се студенти мастер академских студија да ће се пријављивање испита за COVID-19 испитни рок шк. 2019/2020. године обавити у периоду од 22. до 24. септембра 2020. године.

 

Ванредни COVID-19 испитни рок траје од 28. септембра до 3. октобра 2020. године.

У ванредном COVID-19 испитном року могу да се пријаве највише два испита.

 

Важне напомене:

 

1.      Сви студенти пријављују испит путем студентског е-налога. Моле се студенти који нису креирали студентски е-налог да то учине у складу са обавештењем доступним на интернет страници Факултета: www.ius.bg.ac.rs/info/ (Студентски инфо/мастер студије права/опште информације/Е-студент упутство).

 

Ø  Студенти уписани први пут школске 2019/2020. године не плаћају прва два пријављивања испита.

Ø  Студенти који су школске 2019/2020. године извршили поновни упис не плаћају накнаду за прво пријављивање испита.

 

2.    Накнаде за пријављивање испита су:

-  држављани Републике Србије и Републике Српске - 6.000,00 динара по испиту,

-  страни држављани - 100 евра (у динарској противвредности) по испиту.

 

Ø  Студенти уписани школске 2018/2019. године плаћају наведену накнаду за свако пријављивање испита.

Ø  Студенти који су школске 2018/2019. године извршили поновни упис, а којима је одобрено продужење рока за завршетак студија у школској 2019/2020. години, плаћају наведену накнаду за свако пријављивање испита.

Ø  Студенти уписани школске 2017/2018. године, којима је одобрено продужење рока за завршетак студија у школској 2019/2020. години, плаћају наведену накнаду за свако пријављивање испита.

 

Уплата се врши на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55.

-       у поље број модела уписује се 97,

-       у поље позив на број (одобрење) уписује се јединствени контролни број, који је за сваког студента доступан на личном е-налогу.

 

На студентском рачуну мора бити довољно новца за пријаву испита.

Скрећемо пажњу да уплате, у зависности од тога када су извршене, могу да касне и до 4 дана (уплата извршена у четвртак после подне леже на рачун Факултета тек у понедељак).

 

Студенти који нису измирили рате школарине у предвиђеним роковима, неће бити у могућности да пријаве испите.

II Обавештавају се студенти мастер академских студија о терминима пријављивања тема завршног рада за ванредни COVID-19 рок школске 2019/2020. године:

 

Пријављивање тема завршног рада обавиће се од 22. до 24. септембра 2020. године.

 

Попуњене пријаве завршног рада и потписане од стране предложеног ментора (образац пријаве преузети на дну обавештења) примају се у Одсеку за мастер академске студије или се могу убацити у кутију за пријаву испита на мастер студијама која се налази испред Амфитеатра V.

 

Ø  Студенти уписани први пут на мастер академске студије у школској 2019/2020. години не плаћају накнаду за пријаву и одбрану завршног мастер рада само ако пријаву поднесу у текућој школској години, закључно са пријавом за ванредни COVID-19 рок.

 

Сви остали студенти за пријаву и одбрану мастер рада уплаћују накнаду:

-          држављани Републике Србије и Републике Српске - 12.000,00 динара,

-          страни држављани - 250 евра (у динарској противвредности).

 

Уплата се врши на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55, у пољe „позив на број“ СВИ студенти, независно од уписаног модула и године уписа, уписују шифру 520 и број индекса.

 

 

 

Београд, 22. септембар 2020. године

 

 

ОДСЕК ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

 


Zavrsni rad - prijava obrazac 2019-2020