Prijava ispita i tema master rada za vanredni COVID-19 ispitni rok

PRIJAVE ISPITA I TEMA ZAVRŠNOG RADA

ZA VANREDNI COVID-19 ISPITNI ROK U ŠK. 2019/2020. GODINI

 

PRIJAVA ISPITA

 

I Obaveštavaju se studenti master akademskih studija – Master evropskih integracija da će se prijavljivanje ispita za vanredni COVID-19 ispitni rok u školskoj 2019/2020. godine obaviti u periodu od 22. do 24. septembra 2020. godine.

 

Vanredni COVID-19 ispitni rok traje od 28. septembra do 3. oktobra 2020. godine.

U vanrednom COVID-19 ispitnom roku mogu da se prijave najviše dva ispita.

 

Važne napomene:

 

1.      Svi studenti prijavljuju ispit putem studentskog e-naloga. Mole se studenti koji nisu kreirali studentski e-nalog da to učine u skladu sa obaveštenjem dostupnim na internet stranici Fakulteta: www.ius.bg.ac.rs/info/ (Studentski info/master studije prava/opšte informacije/E-student uputstvo).

 

Ø  Studenti upisani prvi put školske 2019/2020. godine ne plaćaju prva dva prijavljivanja ispita.

Ø  Studenti koji su školske 2019/2020. godine izvršili ponovni upis ne plaćaju naknadu za prvo prijavljivanje ispita.

 

2.    Naknade za prijavljivanje ispita su:

-  državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 6.000,00 dinara po ispitu,

-  strani državljani - 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po ispitu.

 

Ø  Studenti upisani školske 2018/2019. godine plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

Ø  Studenti koji su školske 2018/2019. godine izvršili ponovni upis, a kojima je odobreno produženje roka za završetak studija u školskoj 2018/2019. godini, plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

Ø  Studenti upisani školske 2017/2018. godine, kojima je odobreno produženje roka za završetak studija u školskoj 2019/2020. godini, plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

- u polje broj modela upisuje se 97,

-  u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

 

Na studentskom računu mora biti dovoljno novca za prijavu ispita.

Skrećemo pažnju da uplate, u zavisnosti od toga kada su izvršene, mogu da kasne i do 4 dana (uplata izvršena u četvrtak posle podne leže na račun Fakulteta tek u ponedeljak).

 

Studenti koji nisu izmirili rate školarine u predviđenim rokovima, neće biti u mogućnosti da prijave ispite.

 

 

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG MASTER RADA

 

 

II Obaveštavaju se studenti master akademskih studija – Master evropskih integracija da će se prijavljivanje tema završnog rada za vanredni COVID-19 ispitni rok u školskoj 2019/2020. godine obaviti u periodu od 22. do 24. septembra 2020. godine.

 

 

Popunjene prijave završnog rada i potpisane od strane predloženog mentora (obrazac prijave preuzeti na dnu obaveštenja) primaju se u Odseku za master akademske studije ili se mogu ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V.

 

Ø  Studenti upisani prvi put na master akademske studije u školskoj 2019/2020. godini ne plaćaju naknadu za prijavu i odbranu završnog master rada samo ako prijavu podnesu u tekućoj školskoj godini, zaključno sa prijavom za vanredni COVID-19 rok.

 

Svi ostali studenti za prijavu i odbranu master rada uplaćuju naknadu:

-         državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 15.000,00 dinara,

-         strani državljani - 150 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, u polju „poziv na broj“ SVI studenti, nezavisno od godine upisa, upisuju šifru 540 i broj indeksa.

 

 

Beograd, 22. septembar 2020. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

 


Zavrsni rad MEI-prijava obrazac 2019-20