Rezultati pismenog ispita iz predmeta Izvori radnog prava - prof. dr Ljubinka Kovačević, 25.7.2020. godine

 

Pismeni ispit iz predmeta Izvori radnog prava (master studije), koji je održan 25. jula 2020. godine, u seminaru 333, s početkom u 12:00, položili su sledeći studenti i studentkinje:

1. Labaš Nataša (2018/179)

2. Đokić Stefan (2019/16)

3. Lukić Natalija (2019/47)

4. Andrejić Aleksandra (2019/58)

5. Miladinović Gabrijela (2019/212)

6. Dramićanin Milice (2019/291)

7. Tršnjak Goran (2019/460)

Upis ocena je 28. jula, od 18:30 (kabinet broj 119).