Rezultati pismenog ispita iz predmeta Međunarodno radno pravo - prof. dr Ljubinka Kovačević, 25.7.2020. godine

 

Pismeni ispit iz Međunarodnog radnog prava (master studije), koji je održan 25. jula 2020. godine, u seminaru 333, s početkom u 12:00, položili su sledeći studenti i studentkinje:

1. Đukanović Petar (2019/219)

2. Petrović Zoran (2019/258)

3. Milentijević Milena (2019/386)

Upis ocena je 28. jula, od 18:30 (kabinet broj 119).