Rezultati pismenog ispita iz predmeta Radno i socijalno pravo - prof. dr Ljubinka Kovačević, 25.7.2020. godine

 

Pismeni ispit iz Radnog i socijalnog prava (master studije), koji je održan 25. jula 2020. godine, u seminaru 333, s početkom u 12:00, položile su sledeće studentkinje:

1. Manojlović Aleksandra (2018/143)

2. Radić Jelica (2019/186)

3. Stojković Tijana (2019/279)

Upis ocena je 28. jula, od 18:30 (kabinet broj 119).