Obaveštenje o radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti master i doktorskih akademskih studija da će radno vreme Odseka za master i doktorske studije, koje je predviđeno za rad sa studentima, u periodu od 27. do 31. jula 2020. godine biti od 11:00 do 13.30 časova.

 

Za vreme kolektivnog godišnjeg odmora zgrada Fakulteta će biti zatvorena u periodu od 31. jula u 21:00 čas do 17. avgusta 2020. godine u 6:00 časova.

 

 

27. jul 2020. godine    

 

 

                             ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE