Radno vreme Odseka za master i doktorske studije

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti master i doktorskih akademskih studija da će radno vreme Odseka za master i doktorske studije, koje je predviđeno za rad sa studentima, u periodu od 17. do 21. avgusta 2020. godine biti od 11:00 do 13.30 časova.

 

17. avgust 2020. godine    

 

 

                             ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

 

 

                             ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE