Prijava dopunskih ispita za septembarski II rok

Obaveštenje o prijavi dopunskih ispita za

septembarski II ispitni rok 2020. godine

 

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, koji su na osnovu Odluke o preciziranju uslova za upis na master akademske studije u obavezi da polažu dopunske ispite, da se prijave ispita za septembarski II ispitni rok mogu dostaviti od  1. do 7. septembra 2020. godine.

 

Septembarski II ispitni rok traje od 14. do 23. septembra 2020. godine.

 

 

Naknada za prijavljivanje dopunskog ispita iznosi:

-          2.300,00 dinara – državljani Republike Srbije i Republike Srpske,

-          50 evra (u dinarskoj protivvrednosti) – strani državljani.

 

Tekući račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55

Poziv na broj: 520

 

Prilikom svakog drugog prijavljivanja ispita, studenti imaju mogućnost izbora ispitivača. Ime i prezime željenog ispitivača upisati na prijavi ispita.

 

Ispitna prijava za dopunski ispit (prijava ispita za poslediplomske studije) kupuje se u knjižari Fakulteta, a popunjenu prijavu sa uplatnicom potrebno je ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V ili se može predati u Odseku za master i doktorske studije.

 

Napomena:

-          Dopunski ispiti pripremaju se prema važećoj literaturi za osnovne studije.

 

 

Beograd, 31. avgust 2020. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE